Wie?

Sigrid Schinkel is in 1992 afgestudeerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht aan de VU in Amsterdam. 

 

Na een groot aantal jaren werkzaam te zijn geweest als directeur/manager en bedrijfsjurist bij middelgrote en grote bedrijven heeft zij meer dan 10 jaar geleden de overstap gemaakt naar de advocatuur. Haar specialismes zijn arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht.

 

Door haar werkervaring in het bedrijfsleven weet zij zich goed te verplaatsen in de positie van zowel werknemer als werkgever. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden van ontslagprocedures, het adviseren bij wijziging van arbeidsvoorwaarden en in het opstellen en redigeren van (internationale) contracten. 

 

Sigrid treedt op voor zowel werkgevers als werknemers.
 

 

 

 

Wat?

Specialist in arbeidsrecht

Advocatenkantoor Schinkel staat zowel werkgevers als werknemers bij.

 

De beëindiging van een arbeidsovereenkomst en een aangekondigd ontslag kan ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever. Sigrid heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen voor zowel werknemer als werkgever. 

 

Specialist in sociaal verzekeringsrecht

Door haar jarenlange ervaring als advocaat op het gebied van sociaal verzekeringsrecht, kan Sigrid u bijstaan in allerhande vraagstukken op het gebeid van uitkeringen. Denk daarbij aan WIA, WW, ZW, AOW, Kinderopvangtoeslag, re-integratie etc.


Heeft u een vraag? Neem vrijblijvend contact op.

 

"Verhef je stem niet, verbeter je argument"Hoe?Sigrid treedt op voor zowel werkgevers als werknemers op het gebied van onder andere ontslag, reorganisaties, wijziging arbeidsvoorwaarden, advisering re-integratie, opstellen van (arbeids)contracten.


Daarnaast kan Sigrid voor u bezwaar maken of beroep instellen tegen een beslissing over uw uitkering (WIA, WW, AOW, Bijstand etc).

 

NIEUWS


Voor 1 juli 2015 2 jaar arbeidsongeschikt? Toch transitievergoeding


In 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat een werkgever verplicht is in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van een werknemer inclusief transitievergoeding in een slapend dienstverband. Dit omdat deze werkgevers door het UWV gecompenseerd worden voor de transitievergoeding.

Na deze uitspraak is er veel discussie ontstaan over werknemers waarbij zowel het einde van de wachttijd als de ontslaggrond (langdurige arbeidsongeschiktheid) is gelegen vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 (diepslapers) en voor de semi-diepslapers: werknemers waarbij de het einde van de wachttijd is verstreken vóór de WWZ, maar de ontslaggrond is voldragen ná de invoering van de WWZ. Deze werknemers zouden geen recht hebben op een transitievergoeding omdat deze op dat moment nog niet bestond. 

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat werkgevers juist gestimuleerd moeten worden om slapende dienstverbanden te beëindigen. Een werkgever die op of na 1 juli 2015 (invoering WWZ) overgaat tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan wel aanspraak maken op de compensatie van het UWV. Wel is door de Hoge Raad aangegeven dat werkgevers alleen hoeven mee te werken aan beëindigingsvoorstellen van de werknemer die op of na 20 juli 2018 zijn gedaan. Een werkgever handelt niet schadeplichtig indien zij niet meewerkt aan een beëindigingsvoorstel door de werknemer vóór deze datum.

Heeft u een (semi-)diepslaper in dienst of bent u een (semi-)diepslaper en heeft u vragen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en/of transitievergoeding, neem gerust contact op.

Tarief?
Het tarief is € 200,- ex BTW per uur


Een eerste telefonisch gesprek is altijd gratis.


Wellicht komt u in aanmerking voor een toevoeging, neem daarover contact op.


Maandag - Donderdag
09:00 - 17:00
Vrijdag
09:00 - 16:00
Zaterdag - Zondag
Gesloten

Contact?